Publicat pe Lasă un comentariu

Actul juridic civil.Definitie si clasificare

Una dintre cele mai importante institutii ale dreptului civil este reprezentata de actul juridic civil.In acest articol ne vom rezuma doar la definitia si criteriile de clasificare ale acestuia.Capitolul in ansamblul sau este mult mai complex,mai vast.

1.Definitia actului juridic civil

Tratatele de Drept civil achieseaza majoritatea la urmatoarea definitie cu care si noi sunteem de acord:Prin act juridic civil se intelege manifestarea de vointa cu intentia de a naste modifica sau stinge rapoarte juridice civile.Din aceasta definitie se desprind urmatoarele caracteristici:

-prezenta unei manifestari de vointa ,care poate sa provina de la una sau mai multe persoane fizice sau juridice;

-manifestarea de vointa este exprimata cu intentia de a produce efecte juridice adica de a naste,modifica sau stinge rapoarte juridice civile concrete(prin acest efect actul juridic civil se deosebeste de faptul juridic

-efectele juridice urmarite pot consta in a da nastere ,a modifica sau stinge un raport juridic civil concret (prin acest element actul juridic civil se deosebeste de actele juridice din alte ramuri de drept);

2.Clasificarea actelor juridice civile 

Acum trecem sa analizam un punct foarte important din Partea Geneerala a Dreptului Civil si anume clasificarea actelor juridice civile.Aceasta clasificare este una complexa si laborioasa.Avem de analizat aceasta clasificare dupa mai multe criterii.Le vom analiza si aici dar le vom relua cand vom analiza contractul ca izvor de obligatii si clasificarea contractelor.

1.Un prim criteriu de clasificare a actelor juridice este cel in functie de numarul partilor care incheie actul juridic,si acestea pot fi:

-acte juridice unilaterale

-acte juridice bilaterale

-acte juridice multiraterale

Actul juridic unilateral este rezultatul vointei unei singure parti.Aceasta reiese din articolul 1324 din Codul Civil care dispune ca”Este unilateral actul juridic care dispune numai manifestarea de vointa a autorului sau „.Aici putem exemplifica:testamentul ,care este rezultatul manifestarii vointei doar a autorului sau,in speta testatorul.Acceptarea mostenirii este tot un act juridic unilateral,la fel  este si denuntarea unilaterala a unui contract,adica doar de catre una dintre parti.

Actul juridic bilateral reprezinta vointa concordanta (acordul de vointe) a doua parti.Evident ca majoritatea contractelor sunt acte juridice bilaterale.Aici exemplificam contractul de vanzare-cumparare,renta viagera,donatie,arendare etc.

Actul juridic plurilateral reprezinta vointa concordanta a 3 sau mai multe persoane.Un astfel de exemplu este contractul de societate,incheiat intre 3 sau mai multi asociati.

2.Un alt criteriu de clasificare al actelor juridice este reprezentat de scopul urmarit de parti la incheierea lui.aici deosebim intre acte juridice cu titlu oneros si cele cu titlu gratuit.

Actele juridice cu titlu oneros  este acel act juridic in care fiecare parte urmareste un interes la incheierea actului juridic respectiv.Majoritatea actelor juridice sunt cu titlu oneros(contractul de vanzare-cumparare,renta viagera,schimbul,locatiunea ,arendarea).

Actul juridic cu titlu gratuit este acel act juridic prin care una dintre parti urmareste sa-i procure un beneficiu celeilalte parti,fara a obtine in schimb vreun avantaj.[art. 1172 alin. (2) C.civ].Acest articol dispune urmatorul lucru:Contractul  prin care una dintre parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu fara a obtine in schimb vreun beneficiu este cu titlu gratuit.

Importanta practica a  acestei clasificari vizeaza urmatoarele aspecte:

-exista un regim juridic diferit,legea fiind mai exigenta atunci cand este vorba despre actele juridice cu titlu gratuit(sunt instituite anumite incapacitati speciale :actele cu titlu gratuit nu pot fi incheiate de persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nici prin reprezentantul legal si nici cu autorizarea prealabila a ocrotitorului legal)

-de exemplu problema viciilor de consimtamant difera dupa cum este vorba de acte cu titlu oneros sau cu titlu gratuit (problema leziunii nu se pune in cazul actelor juridice cu titlu gratuit,spre a fi vorba de o eroaree viciu de consimtamant in cazul actelor cu titlu oneros este necesara o cerinta suplimentara fata de actele cu titlu gratuit;

-in  cazul actelor cu titlu oneros obligatiile partilor  sunt  reglementate cu mai multa severitate (de exemplu garantia contra evictiunii apare de regula in actele cu titlu oneros,si cu anumite exceptii in actele cu tutlu gratuit).

La randul lor  actele juridice cu titlu oneros se subclasifica in acte comutative si acte aleatorii.

Actele juridice comutative sunt acte cu titlu oneros in care in momentul incheierii lor existenta drepturilor si obligatiilor este certa ,iar intinderea acestora este determinata sau determinabila[art 1173 alin.(1) C.civ.].Exemple de acte comutative:contractul de vanzare,de locatiune,de antrepriza etc.

Este aleatoriu actul juridic care ofera uneia dintre parti sansa unui  castig si o expune totodata la riscul unei pierderi ce depind de un eveniment viitor si incert.[art.1173 alin (2) C.civ.].Exemple:contractul de joc si prinsoare,contractul de intretinere,de renta viagera ,conventia de constituire a unui uzufruct viager…etc.

Actele juridice cu titlu gratuit se subdivid in liberalitati si acte dezinteresate.Actele dezinteresate sunt acele acte juridice prin care una dintre parti ii procura celeilate un beneficiu fara ca ea sa-si micsoreze patrimoniul.Aici putem exemplifica:mandatul gratuit,comodatul,depozitul neremunerat.

Liberalitatile sunt acele acte juridice prin care una dintre parti(dispunatorul) ii procura celeilalte un beneficiu  adica gratificatului si isi micsoreaza patrimoniul in dauna lui.Sunt liberalitati

 

 

 

Publicat pe Lasă un comentariu

Ne vom axa pe institutii ale dreptului in acest blog

Avand o pregatire juridica destul de complexa si laborioasa,eu administratorul acestui site voi incerca sa scriu in sectiunea blog despre diferite institutii ale Dreptului.Stim ca Dreptul are mai multe ramuri,este foarte diversificat.Cea mai complexa ramura a Dreptului este Dreptul Civil,studiat la facultatile de drept pe parcursul a 3 ani din 4.Este o ramura grea,complexa dar si atractiva si frumoasa.Nu vom neglija nici Dreptul Penal,Procedurile(Penala si civila) .Acesta este doar un articol introductiv ,intrucat am luat site-ul de la 0.